About

“Liebaert Projects” vzw is een stichting voor Hedendaagse Beeldende Kunst in Kortrijk en tegelijkertijd een “Open Monumentenvereniging”. Deze ietwat bizarre combinatie groeide uit het feit dat de vzw een oud-industrieel pand in verval aankocht aan de Liebaertlaan met de bedoeling deze om te vormen tot ‘kunsthal”. Het pand, eigendom van de CV Muybrug, Kortrijk, vormde een ideale plek om actuele beeldende kunst te tonen, om in situ projecten te laten realiseren door ‘emerging’ artists. De graad van verval van het gebouw noopte “Liebaert Projects” het te laten klasseren als monument om, via subsidies, de basic renovatiewerken te kunnen bekostigen en ‘klaar’ te maken voor de uiteindelijke herbestemming van het pand, een kunsthal.

De site zelf is adembenemend mooi in al haar eenvoud, verdoken achterin gelegen, en leent zich perfect voor projecten beeldende kunst, groot en klein. De hal zelf is een geweldige open ruimte, waar kunstenaars dor geïnspireerd kunnen worden en er een plaats geven voor hun werk. Het kleinere voorgebouw bevat een “floor” voor projecties, performances, tentoonstellingen. De kelderverdieping geeft weer andere mogelijkheden. Op lange termijn wil ‘Liebaert Projects’ de grote hal laten innemen door installaties en permanente ingrepen van kunstenaars, als een platform dat het midden houdt tussen een beeldentuin binnen, overdekt en beschermd.

Hierin zit ook de ‘mission statement’ van ‘Liebaert Projects’ vervat: als onafhankelijke vereniging van 17 kunstliefhebbers en collectioneurs de ruimte van de hal ‘organisch’ laten innemen door installaties/ingrepen van verschillende kunstenaars, die zich door het gebouw, het bestaande werk, laten inspireren, beïnvloeden of ermee in discussie gaan. LP inviteert regelmatig kunstenaars om de ruimte te bezoeken, in de huidige toestand, en samen werken we dan een interessant en haalbaar project uit. Terwijl de kleinere ruimten plaats bieden voor art events, tentoonstellingen en zelfs een residentie voor kunstenaars, wil Liebaert Projects  een dynamiek op gang brengen in hun eigen site, waar zeer flexiebel op voorstellen uit diverse hoeken van de beeldende kunst kan worden ingespeeld. LP geeft zó een platform met een context aan beeldende kunstenaars, performance artiesten e.a. om op deze manier een erg levendige omgeving te creëren midden in de stad Kortrijk.

LP heeft van het begin een internationale context willen maken door kunstenaars uit binnen- én buitenland te contacteren.  De realisaties zelf fungeren ook als katalysator om het pand zelf als monument voor het publiek open te stellen, de inhoud en de vorm vallen dan perfect samen.