Raad van bestuur

Gery Van Tendeloo (voorzitter)

Geert Behaegel

Geertrui Despiegeleire

Bart Defraeiije

Gino Delmotte

Lieven Descamps

Patrick Despiegelaere

Mark Deweer

Luc Eggermont

Rita Garreyn

Jan Govaere

Christophe & Mia Hoorens

Peter Lambaere

Els Potteau

Paul Vanhonsebrouck

Francis Vanhoonacker