1999 – De Dia

‘De Dia’ was het eerste locatieproject van ‘Liebaert Projects’ in een oud-industriële ruimte, vóór enige renovatie plaatsvondt, op Oberleie, Kortrijk. Via intense contacten met vijf galeries in België, Deweer Art gallery, Xavier hufkens Gallery, Micheline Szwajcer Gallery, Richard Foncke Gallery e.a. en invitaties naar individuele kunstenaars, werdeen driedaagse tentoonstelling gebouwd. Het waren vooral ‘jonge’ kunstenaars die telkens en bewust in de selectie zaten. Alle media kwamen aan bod, sculpturen, paintings, drawings, fotografie, maar de nadruk lag vooral op video werken, naast enkele ‘in situ’ werken, geënt op de ruimte. Het ganse gebouw (toegang, de grote open ruimte en de kleinere kamers tot de zolder) werd ingenomen door de kunstenaars en hun werk. Op deze manier werden bezoekers, mentaal en fysisch, opgenomen in een sterke dynamiek, door de kunst in beweging gebracht. De veelheid en diversiteit van de werken en hun medium creëerden een bad van hedendaagse beeldende kunst, waar iedereen zich in liet onderdompelen. Deze beweging werd geaccentueerd door het grote aantal video’s in de tentoonstelling. In die tijd had ‘Liebaert Projects’ de idee hun toekomstige ‘kunsthal’ aan de Liebaertlaan als unieke plek voor bewegende beeldkunst in te richten.