2003 – Louis De Cordier – Vibrator(s)

De kunstenaar Louis De Cordier is een buitenbeentje in de beeldende kunst. Hij is erg geboeid door wetenschap en wil daarmee ‘beeldend’ aan de slag. In de tentoonstelling “VIBRATOR(s)” was de rode draad, Louis’ interesse in electro-magnetische en kosmische (onzichtbare) stralen. Op verschillende manieren verbond hij zelfgebouwde antennes met zelfgebouwde ontvangers, kooien van Faraday, Op een eigenzinnige manier maakte Louis De Cordier constructies met metaal, ‘vormen’ en connecties, waar de electromagetische stralen wel degelijk werkten, maar onzichtbaar bleven voor de bezoekers (soms werden stralen uit de kosmos opgevangen en ‘vertaald’ in waarneembaar geluid) . Geen kinetische werken, maar vormen, vomumes, antenne’s die op een onzichtbare werking in verbinding stonden met de kosmos en de electromagnetische stralen rondom ons, waaruit een zekere mythologie, mystifiëring uit voortkwam, omdat de bezoekers het effect niet visueel konden waarnemen, maar wetenschappelijk de energie er wel degelijk in functioneerde. Telkens waren zijn, zelf gebouwde constructies een beeld op zich, samen opgesteld en functionerend in de Paardenstallen, die door de werken van boven tot onder werden ‘ingenomen’.

Read more.