2007 – Johan Vangeluwe – De Zeven Werken van Ombarhartigheid

Op uitnodiging van ‘Liebaert Projects’ werd de gerenommeerde, conceptuele kunstenaar Johan Van Geluwe (Waregem) gevraagd een project voor de publieke ruimte in Kortrijk voor te stellen. De kennis van het parcours door de kunstenaar leidde al vlug tot een interactie tussen het nog overblijvende historisch patrimonium van de stad en de maatschappelijke bedenkingen van Johan Van Geluwe. Zo ontstonden de “Zeven Werken van onbarmhartigheid’ in 2005, bestemd om in de7 buitenkapelletjes van een 200 jaar oude muur in het Begijnhofpark te hangen. Door de boodschappen in de ‘Zeven werken van Barmhartigheid” om te draaien, houdt Johan Van Geluwe onze geïndividualiseerde, verhardende maatschappij gewoon een spiegel voor. Op geen enkel moment wil de kunstenaar moraliserend optreden, wel belangrijk in de kunst is het feit dat de bezoeker er zich kan in herkennen. Met dit werk werd in 2007 een clandestiene performance van 2 uur op de site van het Begijnhofpark gerealiseerd via ‘virale’ mailinvitaties de dag van de performance zelf, waarna het werk werd ontmanteld. Dit deed wel wat stof opwaaien in de stad en niet in het minst bij onze politici.

Later, in 2008, werd het bestaande werk dan opnieuw getoond, in samenwerking met de Benedengalerie, in een meer intieme museale context, de galerie in de Hazelaarstraat. Hiervoor werd een andere display gebouwd en werden beelden van de performance in de tentoonstelling verwerkt. De “Zeven Werken van Onbarmhartigeheid” functioneerden wonderwel in deze meer beschermde omgeving. Een Engelstalige en Nederlandstalige editie van deze werken, geprint op bache, in hun context, zijn nog beschikbaar bij “Liebaert Projects”.

Read more 1.

Read more 2.

Read more 3.