2009 – Pascale Marthine Tayou – Le Grand Cheval Belge

Voor de ruimte van de “Benedengalerie”, Hazelaarstraat, Kortrijk, heeft Pascale marthine Tayou een zeer groot ‘paard’ of ‘dromedaris’ gerealiseerd, bestaande uit stro, gemonteerd op een houten frame. Rondom rond liggen massa’s lucifers, refererend naar de explosieve situatie in de Belgischer samenleving en staatsstructuur.Het werk noemt ‘Le Grand Cheval Belge”, Geen gebrek aan symboliek en kritiek op ons samenvingsmodel in België.

Biografie Pascale Marthine Tayou: Pascale Marthine Tayou is een kunstenaar van kameroense origine. hij verblijft en werkt in België, Gent, en heeft ook de Belgische nationaliteit verworven. Maar Pascale is ook een nomade, hij zwerft de wereld rond om, op invitatie, projecten uit te denken en te realiseren. Zijn kunst wordt getoond in talrijke musea over de ganse wereld en wordt hij steevast gevraagd voor belangrijke kunstmanifestaties zoals ‘Documenta’ in kASSEL (Duitsland), ‘Skulptur Münster’ (Duitsland) en tweemaal op de overbekende Biënnale van Venetië in 2007 en 2009..

Over het wereldlijke spel tussen geld en macht, de belangrijkste en onontkoombare drijfveren van ‘de mens’ ook in de wereld van de kunst, wil Pascale met “zijn” kunst ons juistde spanningen en het onrecht toonbaar maken tussen ‘overheerser’ en ‘onderdrukte’, tussen Noord en Zuid, tussen schepper en toeschouwer. Met een “zogenaamde” nonchalance, maar reken maar op een sterke creatieve precisie, wil Tayou met zijn beeldend werk het brutale onrecht en de onrechtvaardigheid in onze wereld blootleggen en visualiseren. De installaties van Pascale Marthine Tayou komen vaak over als het werk van een ‘gemeenschap’, waarin hij eer betoont aan het dagdagelijkse leven, aan menselijke ontmoetingen, aan het ‘toeval’. Zijn werkwijze en artistieke attitude is geen verering van de kunst an sich of  ’de kunsten’met grote K, maar voor hem is kunst een eenvoudige, maar duidelijke manier van communicatie, die hij op een eigenzinnige wijze ontwikkeld heeft sinds 1994 via alle mogelijke media, van tekeningen tot performances. Al zijn creativiteit wordt gevoed door zijn persoonlijke ervaringen en deze versmelt Pascale behendig met Afrikaanse en Europese symbolen in zijn werk.De kunstenaar streeft naar een persoonlijke en vernieuwende format in de kunst, waarmee hij, via zijn logische beeldtaal ons anders wil laten kijken naar hedendaagse kunst, met humor en zeer veel generositeit.

In 2009 is het werk van Pascale marthine Tayou met “Human Being” zeer present aanwezig op de 53e Biënnale van Venetië. Hij creëerde een heel dorp dat zich door Pascale’s dynamiek, zijn poëzie en zijn humor de bezoeker, als een complete kosmos, een planeet, tegemoetkomt en een aparte ervaring geeft.

Read more.