2011-2012 Actualisering Liebaerthal door het inbrengen van zeecontainers

Liebaert Container Simulatie

 

De oud industriële hal van “Liebaert projects” heeft een werkbare oppervlakte van 2760 m2.  Het logische gevolg is dat verwarming en verlichting een zeer dure rekening wordt, als deze al geïnstalleerd worden. Het eerste gedeelte van het pand kan en zal gerenoveerd worden met behoud van de “basic” eigenschappen ervan, maar werkbaar voor actuele kunst. De grote hall, die 52 m lang is en 24 m breed is een ander verhaal. De Raad van Beheer besliste jaren geleden deze ruimte als overdekte beeldentuin, space voor installaties als dusdanig te behouden. Maar gaandeweg werd nagedacht over het inbrengen van 2 of 3 zeecontainers van 45’ om een energie-beheersbare ( bij voorkeur duurzame energie) en klimatologisch correcte entiteit als een sokkel in de ruimte te brengen. Dit geeft de mogelijkheid om, binnen deze containers, die met elkaar verbonden worden, verwarmd, egale verlichting aangebracht, ook fragiel werk als tekeningen, fotografie en schilderkunst te tonen. Ook een vergaderzaal wordt in de container unit gepland. Via grote ramen op de uiteinden van de containers blijft de “beeldentuin in wording” zichtbaar, alsook het contact met de prachtige industriële architectuur uit 1898. De mogelijkheden van het ganse pand om kunst te tonen worden daardoor sterk verhoogd en de ontsluiting van het pand voor het grote publiek geïntensifieerd.

Een oproep om creatief over deze oplossing mee na te denken werd gelanceerd via ‘Designregio Kortrijk”.  De applicatie van hedendaagse industriële middelen, zoals containers, in dialoog met de bestaande oud industriële architectuur schept een uiterst interessante context, ook voor de hedendaagse beeldende kunstscène.

©GeryVanTendeloo